Revize elektrických zařízení prováděných dle ČSN 331500

Každé elektrické zařízení musí být podle ČSN během výstavby a nebo po dokončení, před tím, než je uživatel uvede do provozu, prohlédnuto a vyzkoušeno v rámci výchozí revize. Účelem je ověření, pokud je to možné, zda jsou splněny alespoň požadavky norem ČSN.

Revize elektrických zařízení NN, VN (do 22kV) včetně hromosvoů

Revize zahrnuje prohlídku, zkoušení, měření a vypracování protokolu.

Revize dle ČSN EN 60204-1 ed.2

U revize pracovních strojů prováděných dle ČSN EN 60204-1 ed.2 (ČSN 332200) se následující zkoušky:

  • kontrola ochranného obvodu
  • měření izolačního odporu
  • zkouška napětím
  • zkouška ochrany před zbytkovým napětím
  • měření elektromagnetického odrušení
  • funkční zkoušky

Revize dle ČSN 331600 ed.2

Revize elektrických spotřebičů prováděných dle ČSN 331600 ed.2 jsou prováděny po opravách nebo úpravách elektrických spotřebičů nebo pravidelně během jejich používání ve lhůtách uvedených v příslušných normách ČSN.

Provádí se souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav ručního nářadí z hlediska bezpečnosti. Součástí revize elektrického ručního nářadí je vypracování protokolu o revizi.

Ostatní

  • Stanovení vnějších vlivů působících na elektrická zařízení dle ČSN 332000-5-51 ed.3
  • Školení z vyhlášky 50 §4-10
  • Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů dle ČSN 36 0011-3