Výroba rozváděčů

Společnost ELEKTROSPOL, spol. s r.o., vyrábí průmyslové elektrické rozváděče nízkého napětí do 4000A v krytí až do IP65 s vysokou zkratovou odolností. Rozváděče jsou určeny pro průmysl, administrativní budovy, komerční centra, nemocnice, energocentra apod.

Rozváděče pro měření a regulaci a průmyslovou automatizaci jsou dodávány odzkoušené, s aplikovaným software, zákazník má možnost jejich otestování přímo ve výrobních prostorech dílny. V nabídce je celé spektrum aplikací řídící se požadavky zákazníka a dodanou realizační dokumentací.

Každý rozváděč je překontrolován výstupní kontrolou a je provedena kusová zkouška. Součástí každého rozváděče je protokol o kusové zkoušce, prohlášení o shodě, výchozí revize, montážní instrukce, návod k obsluze a dokumentace. Rozváděče můžeme dodat včetně dopravy na stavbu.

Výrobní řady:

  • distribuční a napájecí rozváděče
  • rozváděče záložních zdrojů energií
  • rozváděče řídící s automaty ASŘ a MaR
  • ovládací panely
  • dispečerská pracoviště
  • elektroměrové a podružné rozvodnice
  • staveništní rozváděče
  • zásuvkové skříně